Tạm biệt thế giới 2

资源介绍

Tính năng mới Ảnh theo thời gian ở màn hình chính 1. Các bạn cần có 6 ảnh .jpg 2. đổi tên ảnh thành anh_0.jpg cho đến ảnh anh_5.jpg 3. di chuyển ảnh vào thư mục sau: /storage/emulated/0/MIUI/.wallpaper/ ví dụ: /storage/emulated/0/MIUI/.wallpaper/anh_4.jpg 4. áp dụng lại theme Ảnh nền màn hình chính 1 ảnh 1. bạn đổi tên ảnh thành bg.jpg 2 di chuyển vào thư mục /storage/emulated/0/MIUI/.wallpaper/ 3. áp dụng lại chủ đề vui lòng bật hiện tệp tin ẩn lên để nhìn thấy thư mục .wallpaper bị ẩn
当前评分:
我来评分:

    特别声明:本资源来自互联网,如有侵犯您的版权,请联系我们将其删除。