Ana Uhibbuka Fillah

资源介绍

"Ada tiga perkara, yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan rasa manisnya iman. Yaitu: Apabila Allah dan RasulNya lebih ia cintai dari pada yang selain keduanya, apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran sesudah Allah menyelamatkannya dari kekafiran itu, seperti halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api." (H.R. Bukhari & Muslim)
当前评分:
我来评分:

    特别声明:本资源来自互联网,如有侵犯您的版权,请联系我们将其删除。